top of page
AdobeStock_320810483.jpeg

Molekulární chemická analýza

Specializace magisterského studijního programu Analytická chemie

logoVSCHT_stred.png
Proč tento program
Studijní plán
lab-1825276.jpg

Proč si vybrat právě tuto specializaci?

Specializace probíhá ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. Získáte přehled o nejmodernějších trendech a metodách, které nacházejí uplatnění v pokročilé instrumentální analytické chemii a základním výzkumu na molekulární úrovni. Naučíme vás teoretické základy vycházející z kvantové chemie a molekulové fyziky. Pochopíte principy pokročilých experimentálních metod analytické chemie, a to nejen s metodami rozšířenými v praxi (např. LC-MS, GC-MS, IČ a UV-VIS spektroskopie), ale také s technikami a postupy, které jsou dnes používány ve špičkovém, hraničním a mezioborovém výzkumu a které mohou v blízké době obohatit pokročilé chemické analýzy. Jedná se např. vysoce rozlišenou spektroskopii (infračervenou, mikrovlnnou, terahertzovou nebo radiofrekvenční), vícerozměrnou spektroskopii nebo cirkulárně dichroické metody, specifické metody zpracování signálu, modulační techniky, metody využití molekulových paprsků, interferometrické metody a mnoho dalších.

V rámci přednášek a cvičení se naučíte:

 • teoretické i praktické znalosti použitelné při práci ve špičkových laboratořích, při vývoji nových přístrojů a technologií

 • principy rozmanitých analytických metod, například separačních, spektroskopických a elektroanalytických, se zaměřením na nejnovější vědecké trendy a technologie

 • principy pokročilé teoretické a kvantové chemie

Čeká vás rozsáhlá laboratorní výuka s moderními přístroji:

 • spektrometrická analýza krystalických a amorfních látek (Ramanova spektrometrie; IČ: ATR, DRIFT, transmise), mezimolekulárního komplexu diclofenaku s cyklodextrinem (NMR), vyšších uhlovodíků včetně jejich derivátů (GC-MS)

Exkurze na špičková pracoviště včetně provedení laboratorních úloh na vybraných přístrojích

 • spektrometrická analýza krystalických a amorfních látek (Ramanova spektrometrie; IČ: ATR, DRIFT, transmise), mezimolekulárního komplexu diclofenaku s cyklodextrinem (NMR), vyšších uhlovodíků včetně jejich derivátů (GC-MS)

 

​Vývoj nových špičkových, mnohdy světově unikátních, přístrojů zaměřených například na výzkum mezihvězdných molekul a na zlepšení možností klinické diagnostiky některých závažných onemocnění

Jaké získám uplatnění?

 • Firmy zabývající se vývojem přístrojů, špičkové instrumentace a pokročilých technologií

 • Nejmodernější analytické laboratoře (například manažer realizací vyspělých technologií a nanotechnologií)

 • Ústavy Akademie věd ČR

 • Vědecké instituce

 • Doktorské studium (především program D402 Chemie)

Možnost finanční odměny při práci na grantových projektech

microbiologist-5709911_1920.jpg

Kompletní studijní plán specializace
Molekulární chemická analýza N403D

Společný předmět

Povinný předmět

Povinně volitelný předmět

Více podrobností

Vyber si labraoř
Lidé na ústavu
analysis-4402809_1920.jpg

Přehled našich laboratorních skupin

Laboratorní skupiny jsou řazeny na základě relevance k této specializaci

Vyučující specializačních předmětů

Uhlíková_Tereza.jpg

Odbornice na kvantově chemické výpočty struktur a spekter

Sykora_David.jpg

Specialista na separační metody s důrazem na kombinaci LC a MS

Patrik Kania.jpg

Odborník na vysoce rozlišenou rotační spektroskopii

Martin Člupek.jpg

Expert na vibračně-spektroskopické metody

Závěrečné práce
test-tubes-786932_1920.jpg

Odborné publikace

Alonso E.R.; Kolesníková Lucie; Belloche A.; Mata S.; Garrod R.T.; Jabri A.; León I.; Guillemin J.C.; Müller H.S.P.; Menten K.M.; Alonso J.L. : Rotational spectroscopic study and astronomical search for propiolamide in Sgr B2(N), ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 2021,647, A55,

DOI 10.1051/0004-6361/202040211

Nesvadba R., Vávra K., Luková K., Kania P., Koucký J., Urban Š., Microwave spectroscopy of planar and quasi-planar organic molecules: Indole and 1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2020, 249, July 2020,107033.

DOI: 10.1016/j.jqsrt.2020.107033

20.png
23.jpg

Kolesniková L.; León I.; Alonso E.R.; Mata S.; Alonso J.L.: An Innovative Approach for the Generation of Species of the Interstellar Medium, Angewandte Chemie-International Edition, 2021, 60, 46,24461-24466.

DOI 10.1002/anie.202110325

Kolesniková L., Urban Š., Na panáka vodky do vesmíru, Vesmír, 2020, 99, 12, 696 – 698

Článek na webu

Vávra K., Luková K., Kania P., Koucký J., Urban Š., Rotational spectra in seven excited vibrational states of 1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Journal of Molecular Structure, 2020, 1215, SEP 5 2020, 128181.

DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128181

22.png
21.jpg
24.jpg
vaccine-5074670_1920.jpg

Příklady témat závěrečných prací

 • Charakterizace opticky aktivních látek v tuhém stavu kombinací spektroskopických metod

 • Interpretace Ramanovy optické aktivity nukleových kyselin

 • Simulace spekter rotačního cirkulárního dichroismu

 • Terahertzová spektroskopie izotopologů amoniaku

Příběhy našich absolventů

Kontakt
bottom of page