top of page
AdobeStock_275088574.jpeg

Analýza léčiv

Specializace magisterského studijního programu Analytická chemie

logoVSCHT_stred.png
Proč tento program
Studijní plán
lab-1825276.jpg

Proč si vybrat právě tuto specializaci?

Výzkum, vývoj a analýza léčiv bude vaše cesta. Specializace reaguje na aktuální potřeby farmaceutického průmyslu v oblasti analýzy léčiv. Zabývat se budete předměty orientovanými na separační a spektroskopické metody a na strukturní analýzu látek, což vás naučí rychlé a snadné adaptaci na prostředí výzkumu a výroby farmaceutických substancí a léčivých přípravků. Budete znát i principy uplatňované při registraci léčiv a jejich patentové ochraně. Zvládnete požadavky správné výrobní/laboratorní praxe, jištění kvality a validace analytických metod. Sylaby odborně zaměřených předmětů jsou obohaceny prezentacemi specialistů v rámci spolupráce s průmyslovými partnery.

V rámci přednášek a cvičení se naučíte:

 • provádět výzkum, vývoj a analýzu léčiv

 • principy uplatňované při registraci léčiv a jejich patentové ochraně

 • požadavky správné výrobní/laboratorní praxe, zajištění kvality a validace analytických metod

 • teoretické i praktické znalosti použitelné při práci ve farmaceutických laboratořích

 • principy rozmanitých analytických metod, například separačních a spektroskopických, se zaměřením na strukturní analýzu látek včetně metod vhodných pro určení chirality

 • principy farmakochemie, farmakologie, biotechnologií a nanotechnologií

Čeká vás rozsáhlá laboratorní výuka s moderními přístroji:

 • separace chirálních látek (CE), vyšších mastných kyselin včetně jejich stanovení (GC), profenových kyselin včetně stanovení jejich enantiomerního zastoupení (HPLC-ECD)

 • spektrometrická analýza farmaceuticky aktivních substancí (Ramanova spektrometrie), alkoholických nápojů (NIR), léčiv (IČ: ATR, DRIFT, transmise), vitamínu C a proteinů (ECD), organických látek (1D a 2D NMR)

Jaké získám uplatnění?

 • Farmaceutické firmy (analýzy složek lékových forem), například Zentiva, Sanofi-Aventis, TEVA

 • Analytické laboratoře (například vedoucí laboratoře, kontrolor kvality)

 • Inovativní a „high-tech“ společnosti

 • Ústavy Akademie věd ČR

 • Vědecké instituce

 • Doktorské studium (především program D402 Chemie)

Možnost finanční odměny při práci na grantových projektech

microscope-2352651_1920.jpg

Kompletní studijní plán specializace
Analýza léčiv N403A

2. ročník

Zimní semestr

2/0/0

0/0/10

2/0/0

2/0/0

2/0/0

 

2/2/0

 

2/0/0

2/0/0

2/0/0

Z+Zk

KZ

Zk

Zk

Zk

 

Z+Zk

 

Zk

Zk

Zk

3

7

3

3

3

 

5

 

3

3

3

Letní semestr

0/0/30

Z

30

Společný předmět

Povinný předmět

Povinně volitelný předmět

Více podrobností

Vyber si labraoř
analysis-4402809_1920.jpg

Přehled našich laboratorních skupin

Laboratorní skupiny jsou řazeny na základě relevance k této specializaci

Vyučující specializačních předmětů

Bohumil Dolenský.jpg

Navrhuje, připravuje a testuje chem. receptory molekul a iontů

Záruba_Kamil.jpg

Specialista na nanotechnologie, jejich využití a charakterizaci

Tatjana Siskanova.jpg

Specialistka na přenos/ukotvení supramolekulárních receptorů

Sykora_David.jpg

Specialista na separační metody s důrazem na kombinace LC a MS

Patrik Kania.jpg

Odborník na vysoce rozlišenou rotační spektroskopii

Martin Člupek.jpg

Expert na vibračně-spektroskopické metody

Lidé na ústavu
vaccine-5074670_1920.jpg

Odborné publikace

Kosovic E., Sýkora D., Kuchař M., Stability Study of Cannabidiol in the Form of Solid Powder and Sunflower Oil Solution,  PHARMACEUTICS, 2021, 13, 3, 412.
DOI 10.3390/pharmaceutics13030412

Švecová M., Palounek D., Volochanskyi O., Prokopec V., Vibrational spectroscopic study of selected alkaloids with therapeutic effects, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, 229, 15 March 2020, 117969
DOI 10.1016/j.saa.2019.117969

06.png
05.png

Broncová G., Prokopec V. Šiškanova T.: Potentiometric Electronic Tongue for Pharmaceutical Analytics: Determination of Ascorbic Acid Based on Electropolymerized Films, Chemosensors, 2021, 9 (5), 110,

DOI: 10.3390/chemosensors9050110

01.png

Michálková L., Horník Š., Sýkora J., Habartová L., Setnička V., Bunganič B., Early Detection of Pancreatic Cancer in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Based on 1 H NMR Metabolomics, JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, 2021, 20, 3, 1744-1753.

DOI 10.1021/acs.jproteome.0c00990

02.gif

Petřík J., Heřt J., Řezanka P., Development of methodology for the study of API sensitivity to hydrolytic degradations at different pH conditions in solid‑state, Chemical Papers, 2021, 75, 11, 5739-5747
DOI 10.1007/s11696-021-01630-x

03.jpg

Šiškanova T., Bříza T.; Řezanka P. Kejík Z.; Jakubek M., Pentamethinium Salts Nanocomposite for Electrochemical Detection of Heparin, Materials, 2021, 14, 18, 5357.

DOI: 10.3390/ma14185357

04.png

Sinica Alla; Vaňková Aneta; Miškovičová M.; Petrtýl J.; Petruželka L., Ex vivo vibration spectroscopic analysis of colorectal polyps for the early diagnosis of colorectal carcinoma, Diagnostics, 2021, 11, 11. DOI 10.3390/diagnostics11112048

DSC_6218.jpg

Příklady témat závěrečných prací

 • In vivo analýza plicní tkáně Ramanovou mikrosondou

 • Analýza mikrogelových částic pro řízené vylučování léčiv

 • Analytické studium fázových transformací vybraného antidiabetika

 • Analytické využití chiroptické spektroskopie při diagnostice Alzheimerovy choroby

 • Analytické využití chiroptických metod při diagnostice metabolických onemocnění

 • Analýza komplexačních vlastností Cu2+ a Fe2+ chelátory: význam pro terapii Alzheimerova onemocnění

 • Analýza komplexu RNA s potenciálními transmembránovými nosiči chiroptickými a konvenčními spektroskopickými metodami

 • Analýza methoxetaminu v biologické matrici metodou kapalinové chromatografie

Příběhy našich absolventů

Kontakt
bottom of page