top of page
analysis-2030265_1920.jpg

Forenzní analytická chemie

Specializace bakalářského studijního programu Analytická a forenzní chemie

Jak si vybrat ideálního partnera? Jedině čichem!  

Proč tento program
DSC_8568.jpg

Proč si vybrat právě tuto specializaci?

Absolventi získají široký základ v oblasti informační techniky zaměřené na zpracování dat, ochraně citlivých dat a jejich porovnání s kriminalistickými databázemi. Studenti budou mít teoretické i praktické znalosti použitelné při práci ve forenzně orientovaných laboratořích. Budou znát analytické techniky a budou umět vhodně zvolit způsobu řešení daného analytického problému. Chemické, analytické a materiálové vzdělání jim zpřístupní také kariéru v organizacích a firmách orientovaných na vývoj a výrobu nových materiálů.

V čem se specializace liší od jiné?

Získáte poznatky z oblasti forenzní identifikace osob a věcí. Pozornost bude věnována
i otázkám trestního práva a trestné činnosti v digitálním prostoru, ochraně dat a také problematice forenzních databází. Těšit se můžete na předměty vysvětlující speciální analytické techniky a otázky spojené s padělky léčiv, kosmetických přípravků a dalších materiálů.

Jaký základ získám?

Podrobněji budou probírány metody spektroskopické a separační se zaměřením na stopové
a ultrastopové analýzy malých množství vzorků. Při své práci budete hojně používat výpočetní techniku.

Jaké získám uplatnění?

Forenzní laboratoře
Kriminalistické laboratoře Policie ČR
Celní správa ČR
Česká obchodní inspekce
Hasičský záchranný sboru ČR
Firmy orientované na vývoj a výrobu nových materiálů
Státní správa

Navazující magisterské studium – Forenzní chemie

metadon.png
Studijní plán
DSC_6198.jpg

Kompletní studijní plán zaměření
Forenzní analytická chemie B403B

MA258 kopie.png

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Profilový předmět pro dané zaměření

Více podrobností

Vyber si labraoř
Lidé na ústavu

Tito lidé Tě budou mít na starosti

0014__c0ksy0zRDa7Mzi9KBAA.jpg
gc kopie2.png

Garant studijního programu

prof. Dr. RNDr. David Sýkora

Vyučující specializačních předmětů

Straus_Jiří.jpg

Vyučující předmětů Úvod do kriminalistiky a Forenzní identifikaci osob a věcí

Simkova_Halina.jpg

Vyučuje předmět Speciální metody forenzní analýzy

Uhlíková_Tereza.jpg

Vyučuje předmět Základy forenzních databází

Záruba_Kamil.jpg

Vyučující předmětů Analytická chemie I a Analytická chemie II

Setnička-Vladimír.jpg

Vyučuje předmět Rozpoznávání padělků

Urban_Štěpán.jpg

Vyučuje předmět Speciální metody forenzní analýzy

Závěrečné práce
DSC_6203.jpg

Příklady témat závěrečných prací

  • Detekce povýstřelových zplodin v závislosti na vzdálenosti střelby

  • Forenzní určení příznaků nemocí podle pachové stopy

  • Srovnání pachových signatur v různých etnikách: negroidní versus europoidní rasa

  • Forenzní analýza destilátů pomocí NMR

  • Identifikace vybraných chemických látek pomocí speciálně cvičených psů

  • Studium struktury metadonu v roztoku metodami vibrační a chiroptické spektroskopie

  • Elektrodové pole pro odhalení falšování nápojů

  • Kosmetické krémy a lidský pach

metadon.png
Kontakt
DSC_6124.jpg

Příběhy našich absolventů

bottom of page